Huququn Da’at Ilaihi Fitroh (Hak-hak Fitrah yang diserukan oleh Syariat)

Ini adalah kajian Huququn Da’at Ilaihi Fitrah  yang dikaji oleh Ustad Aris Munandar.

kitab ini dikarang oleh Syeikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. download audio ini saya namai berdasarkan halaman. dan apabila anda ingin mendapatkan transkip audionya silakan buka Hak Fitrah

dan alhamdulillah kajian ini sudah berakhir dari awal sampai akhir kitab :

  1. hal 1-21
  2. hal 22-56 (akhir Kitab)