Ustad Aris Munandar

ini diantara kajian audio kitab ustad Aris Munandar :

  1. Fiqh Taamul Baina Zaujani (interaksi antara anggota keluarga)
  2. Dhowabit Syar’iyah fii istikhdamil Jawalat (kaidah Syar’i dalam penggunaan Handphone)
  3. Huququt Da’at Ilaihi Fitroh (Hak-Hak Fitrah yang diserukan oleh syariat)
  4. Mauidhotun lii Nisa (nasehat untuk para wanita)
  5. Fatawa fii Zinatii binti Hawa (fatwa-fatwa tentang perhiasan kaum wanita keturunan Hawa)
  6. Tasmiyatul Maulud ahkam wa adab (hukum dan adab dalam pemberian nama bagi bayi)