Shahih Fiqh Sunnah Jilid 3

Ini adalah kajian yang disenggelarakan di Masjid Imam Muslim Kediri kitab ini ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayid Salim. dikaji oleh Ustad Anwar Samuri setiap hari rabu ba’da maghrib. Kitab ini alhamdulillah sudah ada terjemahannya dengan nama “Shahih Fiqh Sunnah” dengan penerbit “Darus Sunnah”. Saya baru mengikuti kajian beliau pada halaman berikut ini :

 1. hal 188
 2. hal 216
 3. hal 218
 4. hal 220
 5. hal 220-221
 6. hal 221
 7. hal 222
 8. hal 223-224
 9. hal 224-225
 10. hal 225-226
 11. hal 226-227
 12. hal 227-228
 13. hal 228-229
 14. hal 232  (kitab perceraian antara suami dan istri)
 15. hal 232-233
 16. hal 233-234
 17. hal 234-235
 18. hal 235-236
 19. hal 236-237
 20. hal 237-238
 21. hal 238-239
 22. hal 240
 23. hal 240-241
 24. hal 241-242
 25. hal 242-243
 26. hal 244-245
 27. hal 245-246
 28. hal 246-247
 29. hal 247-248
 30. hal 248-250
Iklan