Catatan tentang buku 37 Masalah Populer 

Standar

Sedikit Catatan Buku 37 Masalah Populer

Karya H.  Abdul Somad Lc,  MA

Sebagian saudara kami bertanya tentang buku tersebut dan mengirimkannya kepada kami.  Setelah kami baca,  ada beberapa catatan yang perlu kami goreskan sebagai bentuk nasehat kepada umat agar mereka tidak terjerumus dalam kesalahan beliau.

Muhammad ibn Bundar pernah berkata kepada al-Imam Ahmad: “Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya saya merasa berat hati untuk mengatakan ‘si fulan pendusta!!’.” Ahmad menjawab: “Seandainya kamu diam dan saya juga diam, lantas kapan orang yang jahil mengetahui mana yang benar dan mana yang salah?!! (Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah al-Baghdadi hlm. 63 , al-Abathil wal Manakir al-Jauzaqani 1/133, al-Maudhu’at Ibnul Jauzi 1/43, Syarh ’Ilal Tirmidzi Ibnu Rajab hlm. 88).

Bangkitlah wahai jiwa untuk membela agama Allah,  walau akan banyak komen negatif yang akan kau hadapi.

Pernah ada seorang berkata kepada Yahya bin Main: Apakah engkau tidak khawatir bila orang-orang yang engkau kritik tersebut kelak menjadi musuhmu di hari kiamat?
Beliau menjawab: “Bila mereka yang menjadi musuhku jauh lebih kusenangi daripada Nabi  yang menjadi musuhku, tatkala beliau bertanya padaku: Mengapa kamu tidak membela sunnahku dari kedustaan?!!! (Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, al-Khathib al-Baghdadi hal. 6)

Kami di sini bukan untuk membantah secara detail,  karena itu butuh berjilid jilid buku,  karena setiap permasalahan yang beliau utarakan sangat layak dibantah dengan satu judul buku khusus,  tapi ini hanyalah catatan ringan beberapa ketergelinciran penulis buku -semoga Allah memberinya hidayah-:

A.  Masalah Aqidah

1. Aqidah Asma wa Shifat
Dalam tauhid asma wa shifat,  penulis mengikuti metode tafwidh dan tawil. (hal. 126> Dua metode yang diingkari oleh para ulama salaf shalih.  (Lihat buku kami Membela Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah)

2. Mengingkari Ketinggian Allah di atas langit
Penulis tidak mengimani ketinggian Allah di atas langit (hal.  151)
Aqidah ini jelas bertentangan dg Al Quran,  hadits,  ijma,  fithrah dan akal.  (Lihat buku kami Di Mana Allah?  )

3. Membolehkan Sholat Di Masjid Yang Ada Kuburnya.  (hal. 258)
Pemahaman ini tidak benar, para ulama bersepakat bahwa hal itu juga termasuk dilarang juga.  (Lihat kitab Tahdzir Sajid karya Al Albani)

4. Menyebarkan Kedustaan Tentang Salafi Wahabi dg fitnah2 keji dengan menyebut mereka Khawarij,  suka membunuh dll dg menukil ucapan as Showi dan Zaini Dahlan.  (hal.  389, 396)
Sungguh ini adalah tuduhan yg sangat keji, sebagaimana kami jabarkan dalam buku kami “Meluruskan Sejarah Wahhabi”.

B.  Masalah Hadits
1. Mengingkari hadits Jariyah tentang Allah di atas langit, dan menilainya sebagai hadits yg mudhthorib (hal.  147)
Padahal para ulama ahli hadits telah sepakat menshohihkan hadits ini dan membelanya dari rongrongan ahli bidah yg mengingkarinya karena tidak sesuai dg aqidah mereka.  (Lihat buku kami Membela Hadits Nabi)

2. Mengingkari hadits tentang orang tua Nabi di neraka dg mengatakan hadits ini mesti ditakwilkan karena dianggap bertentangan dg nash Al Quran.  (hal.  363)
Padahal hadits tersebut shohih dengan kesepakatan ulama.  Dan mereka membantah ketegelinciran as Suyuthi dalam hadits tersebut.  (Lihat buku kami Membela Hadits Nabi)

3. Masalah Fiqih
Membolehkan cukur jenggot dan tidak wajib memelihara jenggot dengan alasan bahwa itu hanya masalah tradisi (174, 175)
Pendapat ini salah fatal, karena para ulama telah sepakat mewajibkan memelihara jenggot dan mengharamkan mencukurnya, bukan sekedar makruh menurut istilah fikih belakangan.  (Lihat buku kami Bangga Dengan Jenggot)

2. Membolehkan isbal asal tidak sombong.  (167)
Ini adalah pendapat yang lemah, sebagaimana dibantah secara panjang oleh Syaikhuna Walid bin Saif Alu Nashr dlm bukunya Al Isbal Li Ghoiril Khuyala.

3. Membolehkan perayaan maulid Nabi dan mengklaim bahwa Ibnu Taimiyyah membolehkannya.  (hal.  353)
Ini adalah pendapat yang lemah dan klaim dusta terhadap Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah. (Lihat buku kami Polemik Perayaan Maulid Nabi)

Inilah sedikit catatan tentang buku yang penulisnya lagi viral saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi lainnya, semoga dimudahkan pada kesempatan lainnya.
Dan telah sampai kabar padaku bahwa salah seorang ustadz sunnah telah mengkritisi buku tersebut dalam bantahan secara khusus.  Semoga Allah memudahkannya.

Ya Allah,  saksikanlah bahwa kami telah menyampaikan dan menunaikan kewajiban kami. Selanjutnya,  kepadaMu kami berdoa agar menampakkan kebenaran kepada kami dan memudahkan kami untuk mengikutinya. 

Ditulis oleh hamba yang faqir ila maghfiroti Robbihi

Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi

Gresik,  14 Rabiul Awal 1439

Iklan

Hukum memberi sedekah kepada orang yang telah mendapatkan upah dari hasil bekerjanya

Standar

[11:23 29/11/2017] ‪+62 813-3303-xxxx‬: Bismillah

ustadz @⁨Ustad Adhim⁩ , mau tanya tentang hukum memberi sedekah pada orang yang biasa membantu mengangkatkan barang kita, padahal orang tsb sudah digaji oleh toko tempat kita belanja, qadarallah sudah kenal baik puluhan tahun dengan orang tsb dan rasanya gak tega kalau gak ngasi, padahal walau gak dikasi pun orang tsb tetep baik nolong kita
[8:45 30/11/2017] Abu Ammar al Ghoyami: Barakallahu fiik 

Seorang pegawai atau pekerja atau karyawan yang bekerja kepada instansi atau lembaga sosial atau pendidikan atau pondok atau perusahaan atau  perorangan, yang ia digaji atau diupah oleh yang ia bekerja padanya sesuai dengan tugas atau kewajiban tertentu, sesuai dengan SOP atau aqad kerjanya tidak boleh menerima manfaat dari siapa saja yang berhubungan dengan tempat kerjanya, berupa hadiah  atau tip atau sampingan atau ceperan dan istilah semisalnya, dan ia dilarang menerima oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau mengategorikan tindakan zhalim terhadap harta milik  tempat ia bekerja. Bahkan beliau shallallahu alaihi wasallam mengancamnya jika ia tidak kembalikan kepada tuan harta tersebut sampai mati maka ia kelak mempertanggungjawakannya di akherat. (sebagaimana hadits Abu Humaid Abdurrahman bin Saad as Saidi, HR. Bukhari dan Muslim, Muttafaqun alaihi) 
Sehingga :

1. Hadiah atau tip atau semisalnya bagi pekerja atau pegawai itu ghulul alias curang terhadap harta tuannya dan termasuk kezhaliman

2. Pekerja atau pegawai tidak berhak sedikit pun terhadap harta yang diberikan manusia kepadanya terkait pekerjaannya 

3. Tidak halal bagi pegawai, baik PNS atau swasta, di instansi pemerintahan atau swasta, lembaga pendidikan umum, swasta maupun pondok pesantren, dan semisalnya, atau pekerja pelayan di toko, di badan usaha jasa dan semisalnya, menyibukkan diri dengan profesinya untuk mendapat manfaat pribadi

4. Bagi pekerja, pegawai seperti tersebut di atas yang mengambil atau meminra harta hadiah atau tip atau semisalnya berarti memakan harta haram

5. Dilarang memberi pekerja atau pegawai tip atau hadiah atau semisalnya sebab itu ghulul bagi pekerja tersebut

Demikian faedah dari masalah ini sebagaimana di dalam Bahjatun Nazhirin Syarah Riyadhish Shalihin, Syeikh Salim al Hilali, jilid 1,halm. 305.
Wallahu a’lam 
Abu Ammar al-Ghoyami

Aqidah islam 23

Standar

Aqidah islam 23
الاهتمام بالعقيدة والتوحيد

Perhatian kepada Aqidah dan Tauhid 

س ١ – لماذا نهتم بالتوحيد أكثر من غيره؟

Pertanyaan 1 : kenapa memberikan perhatian kepada Tauhid lebih banyak daripada yang lain? 

ج ١ – نهتم بالتوحيد لأسباب كثيرة منها :

Jawaban 1 : perhatian kepada tauhid karena banyak sebab, diantaranya :

١ – التوحيد : (ضد الشرك) هو الركن الأساسي الذي يبني عليه الإسلام، ويتمثل في الشهادتين : لا إله إلا الله، محمد رسول الله

1. Tauhid adalah (lawan Dari syirik) dan dia adalah rukun yang mendasar dimana islam dibangun diatas tauhid, dan tauhid terealisasi dalam 2 kalimat syahadat : tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. 

٢ – التوحيد المذكور هو الذي يدخل به الكفار الإسلام فلا يقتل، ويخرج المسلم من دينه إذا أنكره أو استهزأ به ويقتل كافرًا.

2. Tauhid yang disebutkan diatas merupakan kalimat yang dengan kalimat tersebut memasukkan seorang kafir kepada Islam sehingga dia tidak dibunuh, dan seorang muslim itu dianggap keluar dari agamanya apabila mengingkari kalimat tauhid atau mengolok-olok kalimat tauhid dan orang yang meninggalkan agama ini maka dia akan dibunuh dalam keadaan kafir. 

٣ – التوحيد : دعوة جميع المرسلين إلى أممهم قال الله تعالى :(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ )[النحل: ٣٦] 

3. Tauhid adalah Dakwah seluruh utusan Allah kepada umat mereka. Allah berfirman : Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah Thagut”[Surat An-Nahl 36]

٤ – التوحيد هو الذي خلق الله العالم لإجله قال الله تعالى : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)[الذاريات : ٥٦] 

4. Tauhid adalah sesuatu yang Allah ciptakan alam semesta ini karenanya. Allah berfirman : dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.[Surat Adz-Dzariyat 56]

٥ – التوحيد : يشمل توحيد الرب والإله والحكم والأسماء والصفات وجميع أنواع العبادات. 

5. Tauhid itu mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dalam hukum, dalam asma dan sifat Allah, dan seluruh macam ibadah. 

Aqidah islam 16-17 

Standar

Aqidah islam 16-17

أنواع التوحيد وفوائده
Pembagian Tauhid dan faedah tauhid
س ١ – لماذا أرسل الرسل؟
Pertanyaan 1 : kenapa diutus para rasul?
ج ١ – أرسلهم للدعوة إلى عبادته، ونفي الشرك به، قال الله تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [ النحل : ٣٦]
Jawaban 1 : mereka diutus agar berdakwah menuju peribadahan kepada Allah, dan menjauhkan dari Syirik kepada Allah. Allah berfirman : (dan sungguh telah Aku utus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwahkan sembahlah Allah, dan jauhilah thaghut) [An Nahl : 36]
(الطاغوت الذي يعبده الناس، ويدعونه من دون الله، وهو راض بذلك)
(thaghut adalah yang disembah selain Allah, dan mereka berdoa kepadanya dan dia ridho orang-orang menyembahnya
وقال صلى الله عليه وسلم :(.. والأنبياء إخوة… ودينهم واحد) [متفق عليه]
Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : dan para nabi adalah bersaudara, dan agama mereka satu. Mutafaqun alaihi
أي: كل الرسل دعوا إلى توحيد الله
Artinya : setiap rasul dakwahnya adalah tauhid
س ٢ – ما هو توحيد الرب؟
Pertanyaan 2 : apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah?
ج ٢ – هو إفراده بأفعال، كالخلق والتدبير وغيرها.. قال تعالى : (الحمدالله رب العالمين) [الفاتحة : ٢]
Jawaban 2 : yaitu mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, mengatur, dan selainnya. Allah berfirman : (segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta Alam) [Al Fatihah: 2]
وقال صلى الله عليه وسلم : أنت رب السموات والأرض. متفق عليه
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : Engkau adalah Rabb langit dan bumi. Mutafaqun alaihi
س ٣ – ما هو توحيد الإله؟
Pertanyaan 3 : apa yang dimaksud dengan tauhid Uluhiyah?
ج ٣ – هو إفراده بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر والحكم والصلاة والرجاء والخوف والإستعانة والتوكل وغيرها. قال تعالى : (وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) [البقرة : ١٦٣]
Jawaban 3 : adalah mengesakan Allah dengan ibadah, seperti berdoa, menyembelih, bernadzar, berhukum, shalat, berharap, takut, meminta pertolongan, tawakal, dan selainnya. Allah berfirman : (dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa, tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah) [Al Baqarah : 163]
وقال صلى الله عليه وسلم : فليكن أول ما تدعوهم إليه، شهادة أن لا إله إلا الله. متفق عليه
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : maka jadikanlah yang engkau dakwahkan pertama kali kepada mereka adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Mutafaqun alaihi
وفي رواية البخاري : إلى أن يوحدوا الله
Dalam riwayat lain : adalah agar mereka mentauhidkan Allah
س ٤ – ما هي الغاية من توحيد الرب والإله؟
Pertanyaan 4 : apa tujuan akhir dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah?
ج ٤ – الغاية من توحيد الرب والإله أن يعرف الناس عظيمة ربهم ومعبودهم فيفردوه في عبادتهم، ويطيعوه في سلوكهم، ويستفر الإيمان في قلوبهم، ويتحول إلى عمل في واقع الأرض
Jawaban 4 : tujuan akhir tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah agar manusia mengetahui kebesaran Rabb mereka dan sesembahan mereka, sehingga mereka mengesakan Allah di dalam ibadah mereka. Dan taat kepada Allah di dalam tingkah laku mereka, dan agar kokoh iman dalam hati mereka, dan berubah menuju amalan atas permukaan bumi
س ٥ – ما هو توحيد صفات وأسمائه؟
Pertanyaan 5 : apa yang dimaksud dengan tauhid Asma wa Sifat?
ج ٥ – هو إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله في أحاديث الصحيحة على الحقيقة. بلا تأويل، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تكييف، كالاستواء والنزول واليد وغيرها. مما يليق بكمال الله
Jawaban 5 : yaitu penetapan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, atau yang disifatkan oleh rasulnya di dalam hadits-hadits yang shahih secara benar. Tanpa merubah maknanya, dan tanpa memisalkan, dan tanpa meniadakan sifatnya, dan tanpa membagaimanakan. Seperti bersemayannya Allah, turunnya Allah, tangan Allah, dan selainnya. Terhadap apa-apa yang sesuai dengan kesempurnaan Allah
قال الله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)[الشورى: ١١]
Allah berfirman : tidak Allah sama dengan sesuatu apapun. (Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha mengetahui) [Syuro : 11]
وقال صلى الله عليه وسلم : ينزل الله في كل لبلة إلى السماء الدنيا. رواه مسلم
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : Allah turun di setiap malam menuju langit dunia. Riwayat Muslim
ينزل نزولا يليق بجلاله، ولا يشبه أحدًا من مخلوقاته.
Turunnya Allah sesuai dengan keagungannya, dan tidak sama turunnya dengan seorangpun dari makhluk Allah. 

Fatwa perhiasan wanita 32-34

Standar

Fatwa perhiasan wanita 32-34
المكياج

Make up wajah 

المكياج ظاهرة سيئة عبثت بوجوه المستخدمات وانتشرت في أوساط النساء حتى لا تكاد تسلم منه امرأة، بل قد صار في بعض الأماكن وبعض الأوقات أمرًا واجبًا في حق المرأة ومن تركته صارت أحدوثة المجالس عرضة للسجرية.

Make up adalah satu fenomena yang jelek yang mempermainkan wajah wanita-wanita yang menggunakannya, dan tersebar di tengah-tengah wanita hampir-hampir tidaklah ada seorang wanita yang selamat darinya. Bahkan disebagian tempat dan sebagian waktu memakai makeup adalah sesuatu yang wajib untuk wanita, siapa yang meninggalkannya maka dia akan menjadi pembicaraan di majelis dan akan menjadi sasaran ejekan. 

وسنذكر بمشيئة الله تعالى في هذا المقام ما يسره الله تعالى مما قد علمناه ورأيناه وقرأناه عن هذه الظاهرة المشينة من الأضرار والمجالفات، وبالله التوفيق وعليه التكلان

Dan akan kami sebutkan insyaallah dalam kesempatan ini apa yang Allah mudahkan dari hal yang telah kami ketahui dan kami lihat dan kami baca berkenaan dengan fenomena yang jelek ini, akan kami sampaikan sisi negatif dan pelanggaran syariatnya. Dan Allah memberi taufik dan hidayah dan hanya kepadanya tempat bertawakal. 

أولًا: مضربالصحة والبشرة:

Pertama : sisi negatif bagi kesehatan secara umum dan bagi kulit secara khusus : 

قال صاحب كتاب (زينة المرأة بين الطب والشرع) : أكدت الدراسات والأبحاث أن هناك عوامل خارجية تكمن وراء الإصابة بشيخوخة الجلد بالإضافة إلى العوامل الوراثية وقالت هذه الدراسات : إن من الأسباب الخارجية أستخدام مستحضرات التجميل بكثرة،

Di dalam sebuah kitab dikatakan (perhiasan wanita diantara kedokteran dan syariat): sejumlah penelitian dan bahasan menegaskan adanya faktor-faktor eksternal yang tersimpan dibalik terjadinya keriput kulit disamping faktor-faktor genetik : Diantara faktor eksternal adalah penggunaan makeup dalam jumlah yang banyak. 

لأن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية في الجلد لأنها مصنعة من معادن ثقيلة مثل: الرصاص، والزئبق، التي تذاب في مواد دُهنية مثل: الكاكاو، ولا يخفى ما يترتب على الشيخوخة المبركة من الأثار النفسية كالكآبة، والحزان.

Karena penyerapan yang dilakukan oleh pori-pori kulit yang menyerap materi-materi yang ada di kosmetik menyebabkan kulit terbakar dan kulit menjadi sensitif, karena kosmetik wajah wanita terbuat dari benda-benda tambang yang berat semisal : timah, air raksa, yang dibuat mencair dalam materi-materi minyak semacam : kakao, dan tidaklah jelas dampak dari penuaan dini, memiliki dampak psikologis seperti susah dan sedih. 

ويقول الدكتور وهبة أحمد حسن أستاذ الأمراض الجلدية : إن مكياج الجلد له تأثيره الضار، لأنه يتكون من مركبات معادن ثقيلة كالرصاص، والزئبق، تذاب في مركبات دهنية مثل: زيت الكاكاو، كما بعض المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية وكلها أكسيدات تضر بالجلد،

Dokter Wahbah Ahmad Hasan, dosen penyakit kulit berkata : kosmetik kulit memiliki dampak negatif karena kosmetik tersusun dari materi-materi penyusun berupa barang-barang tambang yang berat seperti timah, air raksa yang kemudian dicairkan dalam cairan minyak semacam kakau. Sebagaimana materi pemberi warna untuk kosmetik dimasukkan sebagian dari pecahan minyak bumi dan semuanya adalah oksida yang berbahaya bagi kulit 

وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية، أما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن لها تأثيرًا ضارًّا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسيب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة.

Dan bahwasanya penyerapan yang dilakukan oleh pori-pori kulit yang menyerap materi-materi ini akan menyebabkan kulit terbakar dan sensitif. Seandainya penggunaan kosmetik tersebut terus menerus maka kosmetik ini memiliki dampak negatif pada jaringan yang membentuk darah, limpa dan ginjal. Maka materi-materi internal ini untuk membentuk dan menyusun kosmetik wajah dia punya ciri khas berupa mengendap, dan tidak bisa langsung hilang yang semakin mengendap sempurna dan bertumpuk. Oleh karena itu tidaklah badan terbebas dengan cepat. 

وذكرت الدوائر الصحية في كندا نتيجة أبحاث قامت بها، وتبنتها هيئة الصحة العالمية (W. H. O) : أن المذيبات العضوية والمركبات ذات الطبيعة الكلورية – وأهمها الكلوروفوم – تعتبر مواد مسر طنة، 

Sejumlah kantor kesehatan di Kanada menyebutkan satu hasil penelitian yang dilakukan oleh kantor kesehatan yang penelitian ini kemudian ditetapkan oleh WHO mengatakan : sesungguhnya berbagai macam pelarut dan berbagai macam materi penyusun yang memiliki sifat klorofom – dan yang paling penting adalah klorofom – teranggap sebagai materi penyebab kanker. 

وقد نشرت هذه الأبحاث وعممت على الصيادلة عام (١٣٩٧)، ومن المعلوم أن هذه المواد هي المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل وخاصة أحمر الشفاه.

Dan penelitian ini telah disebar luaskan dan telah disebar kepada para Apoteker pada tahun (1397 H), dan telah diketahui bahwasanya materi ini adalah materi yang digunakan dalam pembuatan kosmetik terutama lipstik. 

وقد فطن لهذه الأضرار نساء الغرب فقللن من استعماله :

Dan bahaya-bahaya ini telah diketahui oleh wanita Barat maka mereka mempersedikit penggunaan kosmetik :

وتحت عنوان (ما أجمل الوجه بلا مكياج) نشرت إحدى الصحف المحلية مقالًا جاء فيه:

Dibawah judul (betapa indahnya wajah tanpa kosmetik) maka sebuah surat berita lokal menerbitkan 1 artikel yang isinya : 

تشير الإحصاءات إلى أن مبيعات مستحضرات التجميل في بريطاتيا اتخفضت بنسبة(٨،٥) في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية،

Sensus mengisyaratkan bahwasanya barang-barang kosmetik di Inggris itu penjualannya menurun sampai 75% selama 5 tahun terakhir 

ويبدو أن النساء الشابات هن أول من بادرن إلى ترك استخدام مستحضرات التجميل وبدلًا من أن تعمل الأمهات على منع بناتهن المراهقات من استخدام المكياج فإن بناتهن هن اللواتي يطلبن منهن ترك الإكثار من استخدام الأصباغ، ويبد. 

Dan nampaknya wanita-wanita muda pertama kali untuk bersegera meninggalkan penggunaan kosmetik, yang seharusnya para ibulah yang bekerja untuk melarang anak perempuannya yang remaja untuk menggunakan kosmetik namun malah gadis remaja itulah yang meminta untuk tidak memperbanyak penggunaan pewarna 

وأن الرجال في جميع الأعمال(١) يرتاحون للنساء اللاتي يرمين بمستحضرات التجميل ويخلعن قناع الأصباغ الذي يخفي وجوههن الحقيقة. اه. زينة المرأة بين الطب والشرع (ص ٢١)

Dan nampaknya laki-laki di semua pekerjaan(1) yang disana bercampur dengan perempuan mereka merasa nyaman dengan perempuan yang meninggalkan dan tidak memakai kosmetik dan menanggalkan serta mencopot penutup berupa pewarna yang menyembunyikan wajah para wanita secara hakikat. Selesai. Perhiasan wanita antara kedokteran dan syariat. (halaman 21)

فينبغي عليك أيتها المسلمة أن تبادري أنت بترك هذه المستحضرات المضرة لأنك تقرأين قول الله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[البقرة : ١٩٥].

Dan sepatutnya menjadi kewajiban anda wahai muslimah untuk bersegera meninggalkan kosmetik yang membahayakan tersebut, karena anda telah membaca firman Allah : dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan.[Al Baqarah : 195]

وقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا[النساء : ٢٩]

Dan firman Allah : Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[An Nisa : 29] 

ويقول الله سبحانه وتعالى – في وصفه لنبيه صلى الله عليه وسلم ودعوته : (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)[الأعراف : ١٥٧] 

Dan Allah ketika menggambarkan Nabi Muhammad dan Dakwah nya, Allah berfirman : “yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,” [Surat Al-A’raf 157]

_______

(١) هذه بالنسبة لما هو حاصل في بلاد الكفر، وأما شرعنا الحكيم فهو ينهى عن التبرج واختلاط الرجال بالنساء في جميع الأماكن، والله المستعان. 

(1) dan ini berkaitan yang terjadi di negeri kafir, dan adapun syariat kita yang penuh kebijaksanaan maka dia melarang campur baur laki-laki dan perempuan di semua tempat.